Dawn Avalon’s Art Print
Bekijk de Art van dichtbij. Klik rechts op de Art die je wilt bekijken. Beweeg vervolgens de muis over het grote plaatje links.
Heb je een keuze gemaakt? Klik dan op de pictogram hieronder om de keuze voor het materiaal en de afmetingen te bepalen.
De prijs per Art is afhankelijk van het gekozen materiaal en het formaat. Kijk hiervoor op het Prijzenoverzicht.
Ik maak mijn Art digitaal. Ik doe dit of door met de muis te tekenen en te schilderen met digitale olieverf. Of door het bewerken van bestaande foto’s gecombineerd met geschilderde art.
Take a closer look at the Art.
Click on the Art you want to see.
Than move your mouse over the big picture.
Have you made a choice? Click on the picture you see below to decide the material and the dimensions.
The Price of the Art depence on the material and the dimensions you choose. Look for more informatie on the Priceoverview.
I create my Art digitally. I draw with her computermouse and paints with digital oil paint. Or by changing photo’s combined with painted art.
www.dawnavalon.nl
Copyright Dawn Avalon.nl
Op deze pagina zie je een aanbod aan digitaal gecreëerde Art. Het bezitten van een door mij gecreëerde Art kan alleen in geprinte vorm. Dit betekent dat je hiervoor een opdracht tot printen geeft op het materiaal en in het formaat van jouw keuze. Iets wat je in de volgende stap, door op het pictogram te klikken kunt bekijken. Je geeft pas daadwerkelijk een opdracht tot printen als je het totaal bedrag ziet, incl BTW, eventuele extra’s en verzendkosten. Geef je opdracht, dan wordt de Art Print speciaal voor jou vervaardigd via een geautomatiseerd proces. Maak je keuze voor een Art dan ook bewust, want het terugdraaien van een opdracht is technisch niet mogelijk. Lees eerst de Algemene Voorwaarden voordat je verder gaat. Het opdracht geven tot print, betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden.
On this page you see an offer of digitally created Art. Owning an Art created by me is only possible in printed form. This means you need to give an order to print on the material and in the format of your choice. Something you can view in the next step by clicking on the icon. You only actually give an order to print when you see the total amount, including VAT, any extras and shipping costs. When you give your order, then the Art Print is specially produced for you via an automated process. Make your choice for an Art therefore conscious, because reversing an order is technically not possible. Please read the Terms and Conditions before continuing. Ordering to print means you agree to the terms.
K
V
K
 Art Portrait Art Landscape Art Square