Verzend Kosten
Uiteraard hoop ik dat de Art Print ten alle tijden naar 100% tevredenheid is. Een order retourneren is echter alleen van toepassing als je ontevreden bent over het product. De klantenservice van PrintAPI kan vragen om de bestelling te retourneren om na te gaan of de afdrukfout/kwaliteit te wijten valt aan het drukproces. De retourkosten zijn dan wel voor eigen rekening. Aangezien het om een gepersonaliseerd product gaat is ‘’normaal’’ retourneren niet van toepassing, evenals ruilen. De consument heeft geen recht van ontbinding bij: Een consumentenkoop betreffende: 1°. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
Nadat je een keuze hebt gemaakt voor een Art product kom je in het bestelmenu. In het bestelmenu geef je de keuze aan voor het materiaal en het formaat. Op basis daarvan kunnen de verzendkosten bepaald worden. De verzendkosten zijn uiteraard ook afhankelijk van de plek van bestemming.
Shipping Costs
After you made a choice for an Art you will enter the order menu. In the order menu you can choose the material and the size. Based on that choice the shipping costs can be calculated. Of course the shipping costs also depends on the place of destination.
I hope that the Art Print will always be to your satisfaction.
Retour Voorwaarden Return Conditions
However, returning an order only applies if you are dissatisfied with it product. The customer service of PrintAPI can ask to return the order to check whether the printing error / quality is due to the printing process. The Return costs will however wilbe at your own expense. Since it is a personalized product, "normal" returns do not apply, as well as exchange.
The consumer has no right to cancel if: A consumer purchase regarding: 1 °. The delivery of goods manufactured according to specifications of the consumer, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which is clear to be destined to a specific person.
K V K
Dawn Avalon.NL
www.dawnavalon.nl
Copyright Dawn Avalon.nl